Brand in 2011 schuld van ProRail

De brand op het rangeerterrein bij Kijfhoek in januari 2011 is volgens het Openbaar Ministerie (OM) de schuld van ProRail. Tevens maakt de exploitant Keyrail zich schuldig aan een aantal factoren, waardoor beide partijen er niet goed vanaf komen. Beide spoorwegbeheerders zouden in strijd hebben gehandeld met de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen en zouden zich niet hebben gehouden aan milieu afspraken die voor vergunningen noodzakelijk zijn.

Komende week zal de straf voor beide bedrijven bekend worden gemaakt en zal een dergelijke brand hopelijk niet meer voorkomen.

Bij de brand kwamen veel gevaarlijke stoffen vrij

Factoren waarop het misging volgens het OM

Volgens het OM reden de treinen ruim 4x zo hard als de toegestane snelheid, waardoor de treinstellen te hard op elkaar klapten tijdens het rangeren en er brand ontstond. Vervolgens wist het personeel niet wat het met de situatie aan moest en zijn gevaarlijke treintoestellen met ethanol, zwavelresten en chemische stoffen niet weggereden na het ontstaan van de brand. Daarbij was duidelijk dat niet aan alle veiligheidsregels en afspraken is voldaan, waardoor het OM maar één conclusie kan trekken.

ProRail en Keyrail zijn schuldig aan de brand bij Kijfhoek in 2011

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *